Giải pháp

Dự án

IDIS Nhận Giài Thưởng SSI Security 2018

Giải thưởng năng suất quốc gia này công nhận công nghệ đổi mới IDIS trên toàn thế giới, nâng cao giá trị của công ty trên phạm vi toàn cầu.

World Cup 2018 Với IDIS Camera

IDIS Total Solution đã được cài đặt với tổng số 3000 camera IP bao gồm các mẫu Full HD và H.265 và camera PTZ có Smart UX Controls v2.0

IDIS Và Mindware Ký Kết Hợp Đồng Phân Phối

Harry Kwon, Tổng Giám đốc IDIS Trung Đông và Bắc Phi, cho biết, thỏa thuận phân phối với Mindware giúp mở rộng đáng kể phạm vi IDIS trên toàn khu vực và mở ra một kênh bán hàng thiết yếu cho các nhà tích hợp mạng CNTT chuyên nghiệp.