Banner tin tức

Chỉ số IP thường thấy trên camera là gì?

Chỉ số bảo vệ IP thường thấy trên camera là gì?


Thông số kỹ thuật thường thấy trên các thiết bị công nghệ, đặc biệt là những thiết bị ngoài trời như camera là chỉ số IP. Dù có tên trùng với địa chỉ các trang web (Internet Protocol) nhưng IP trong trường hợp này được hiểu là "Ingress Protection" – tên hệ thống xếp loại khả năng bảo vệ linh kiện bên trong của thiết bị như điện thoại, camera quan sát, v.v


Hệ thống này bao gồm 2 trị số, mỗi trị số thể hiện mức độ bảo vệ thiết bị đối với các yếu tố môi trường khác nhau. Ngoài ra, một mã IP với chữ “X” nằm ở số thứ nhất hay thứ hai nghĩa là thiết bị đó chưa được thử nghiệm để chống lại sự xâm nhập của vật thể rắn hoặc độ ẩm. Ví dụ, một thiết bị với tiêu chuẩn IPX7 nghĩa là đã được thử nghiệm bị ngâm trong 1m nước hoặc đến ngâm đến 30 phút, nhưng chưa được thử nghiệm để chống lại bụi.

 

Chữ số đầu tiên – mức độ bảo vệ đối với các vật cứng
0: không có bảo vệ gì đặc biệt.
1: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính lớn hơn 50mm, ví dụ như bàn tay người.
2: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính lớn hơn 12,5 mm, ví dụ như ngón tay.
3: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính lớn hơn 2,5mm, ví dụ như tuốc-lơ-vít hoặc các công cụ khác.
4: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính lớn hơn 1mm, ví dụ như dây điện.
5: Bảo vệ khỏi một lượng bụi nhất định (không quá nhiều)
6: Chống bụi hoàn toàn.

 

Chữ số thứ 2 – mức độ bảo vệ đối với chất lỏng
0: không có bảo vệ gì.
1: bảo vệ khỏi các hạt nước rơi theo chiều dọc và khối chất lỏng ngưng tụ.
2: bảo vệ khỏi nước xối trực tiếp, lên tới 15 độ theo chiều dọc
3: bảo vệ khỏi nước xối trực tiếp, lên tới 60 độ theo chiều dọc.
4: bảo vệ khỏi nước xối từ mọi hướng. Lượng nước có hạn.
5: bảo vệ khỏi nước xối áp lực thấp từ mọi hướng. Lượng nước có hạn.
6: bảo vệ khỏi nước xối mạnh từ mọi hướng. Lượng nước có hạn.
7: chịu được khoảng thời gian thấp dưới độ sâu từ 15cm đến 1m trong vòng 30 phút.
8: chịu được khoảng thời gian dài dưới độ sâu trên 1m và có áp lực.

 

Tin tức Khác